Versterken van de band tussen ouder en kind

 

Ruim baan voor de emotionele ontwikkeling van baby’s en ouders

Persbericht  26 juni 2019

De emotionele gezondheid van baby’s en ouders bevorderen door het bieden van concrete, laagdrempelige informatie en praktische voorbereiding op het ouderschap. Dat is waar Babywerk voor staat. Deze missie realiseert  Babywerk middels trainingen, workshops en e-learning. Sinds vandaag  leest u er over op onze nieuwe website.

Babywerk maakt werk van preventie door de emotionele ontwikkeling van baby’s en ouders de aandacht te geven die ze verdient. Dit biedt (aanstaande) ouders handvatten en baby’s kansen om uit te groeien tot emotioneel gezonde volwassenen. Wie emotioneel tekort komt als baby is later immers veel kwetsbaarder, heeft minder kans op herstel na een trauma en loopt meer risico op problemen zoals een burn-out, depressie, angsten.

Psychologische kennis

Ondanks goede medische zorg en dalende sterftecijfers van baby’s in Nederland is het psychologische aspect in de geboortezorg nog steeds sterk onderbelicht. Hoewel de neurowetenschappen en de Infant Mental Health-visie inmiddels veel psychologische kennis over baby’s en ouders hebben gegenereerd, komt deze maar mondjesmaat terecht bij de (aanstaande) ouders.

Goed theoretisch onderbouwd

Babywerk biedt verschillende producten en trainingen voor professionals om (aanstaande) ouders goed te begeleiden. Centraal staat hierbij het versterken van de band tussen ouder en kind en de transitie naar ouderschap. Twee van deze producten zijn door de Databank Effectieve Interventies erkend als ‘theoretisch goed onderbouwd’: de cursus Zwanger, Bevallen, een Kind en sinds kort ook de e-learning: Een kindje krijgen.

Nieuwe website

Op de nieuwe website is informatie te vinden over producten, diensten, missie en visie van Babywerk. Zowel (aanstaande) ouders, professionals  en beleidsmakers kunnen hier terecht.

Meer weten? Bekijk de website https://www.babywerk.nl

Of neem contact met ons op via contact@babywerk.nl

 

 

—————————————————————————————————————

 

Noot voor de redactie:

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit persbericht?

Mail of bel Sylvia Nossent, directeur van Babywerk via S.Nossent@babywerk.nl of telefoonnummer 06-34973784